fredag 1 januari 2010

Alluviala Diamanter

Då och då ökar populariteten av att investera i fasta värden, som t.ex. guld och diamanter.

International Gold Exploration IGE AB har i Luxinge, Angola under 2009 startat ett projekt där man utvinner alluviala diamanter (Diamanter utvunna i sedimentära avlagringar, i motsatts till berggrunden).
Den 27.05.09 kunde man läsa att det första partiet om 3000 karat var utvunnit. De flesta diamanterna var av smyckekvalitet och den största diamanten var på ca 6.03 ct.

Phil Mason, VD för IGE Diamonds säger: Jag är så långt väldigt nöjd med de preliminära resultaten från den inledande provbrytningen. Vi har uppnått en volym om 3 000 karat samt en halt om 29 cpht, vilket är väldigt uppmuntrande

Läs mer på: http://di.se/Avdelningar/SWVisaDetalj.aspx?SWType=Press&SWId=16564&SWDate=&SWFileName=&SWSubType=1

Detta är ett billigare sätt att utvinna diamanter på och påverkar också diamantpriset. Det borde betyda, för dig som vill investera, att tillgången på diamanter ökar och priset minskar. Kanske något att satsa på 2010?

Alluvialbildning i geologisk mening sådan avlagring av sand, lera och grus eller andra ämnen, som blivit bildad under den historiska tiden och som ännu idag på många ställen fortfarande bildas


Är du intresserad av hur man graderar/värderar diamanter så har jag skrivit om det den 9/4 2008.

Inga kommentarer: