fredag 6 juni 2008

Nickelallergi

Det här står att läsa i Statens Folkhälsoinstitut

Nickelallergi är den kontaktallergi som ökar mest. Ett förbud på EU-nivå begränsar mängden nickel i produkter, som får avges från smycken, klockor, glasögon, knappar med mera.”

Nickel i bland annat verktyg och smycken är en stor orsak till eksem. I Sverige och övriga EU har cirka 15 procent av kvinnorna och två till fem procent av männen nickelallergi. Nickelallergi är livslång och cirka 30-40 procent av dem som är nickelallergiska utvecklar handeksem.
Nickel kan förekomma i t.ex. vitguld. Vitguld är en legering av guld och en vit metall som silver, palladium eller nickel. Vitguldets naturliga färg är ljust grå. Legering med silver eller palladium ger bättre kvalitet än legering med nickel.

Sedan 2001 gäller ett EG-direktiv som begränsar halten av nickel i smycken. Från den 1 september 2005 skärps reglerna för hur mycket nickel som piercingsmycken får avge. Sårig hud, till exempel vid piercing, kan öka risken för nickelallergi.
Risken för att utveckla nickeallergi när piercingsmycken används har analyserats i en konsultstudie som utförts på uppdrag av Europeiska kommissionen. Slutsatsen blev att ett gränsvärde för hur mycket nickel som får avges från piercingsmycken skulle ge ett bättre skydd än ett gränsvärde för innehållet av nickel. Ändringen innebär att alla smycken etc. som sätts in i piercade öron och andra kroppsdelar inte får avge mer än 0,2 mikrogram nickel per cm2 och vecka.
Själv kan du försäkra dig om att nickelhalten i smycken eller andra metallföremål inte överskrider gränsvärden genom att använda Apotekets nickeltest.
Det ger dig besked snabbt och utan att du riskerar att skada det du testar.
NickelTest är enkelt att använda. Det består av en lösning som med hjälp av ett bomullstops gnids mot det föremål som önskas testas. Vid förekomst av nickel färgas topset röd-rosa. Färgen kan variera från svagt rosa till mörkt röd beroende på nickelhalten i föremålet.


Idag finns det ett stort urval av läckra nickelfria smycken. Fråga i din guldsmedsbutik eller sök efter "nickelfria smycken" på nätet.

Inga kommentarer: