onsdag 9 april 2008

April månadssten Diamant



"Diamond's Are A Girls Best Friend" den strofen känner de flesta till.

Diamanten är en form av kol och det hårdaste ämne som hittats i naturen. Två tredjedelar av alla diamanter i världen kommer från gruvor i Afrika. Ordet "diamant" kommer från grekiska adamas, som betyder oövervinnelig. Den finaste slipningen av en diamant är briljant slipning.

När man ska köpa diamanter ska man tänka på de 4 C´na som diamanter värderas efter:

Carat, Colour, Clarity och Cut (jag lägger till ett femte C för Cost)


Carat/Vikt är viktenheten för diamantens vikt. 1.00 ct = 0.20 gr.
(får inte förväxlas med Karat som betäcknar guldhalt)

Några måttexempel:

6,5 mm motsvarar ca 1,0 ct.

5,2 mm motsvarar ca 0.56 ct.

4,5 mm motsvarar ca 0.33 ct.

3,8 mm motsvarar ca 0.20 ct.

3,4 mm motsvarar ca 0.15 ct

Colour/Färg är färgen på diamanten. Den bedöms efter hur "vit" den är. D-E eller River är den exklusivaste.

D - E (River) Mycket sällsynt vit. Den högsta färgkvalité som finns på diamanten.
F-G (Top Wesselton) Sällsynt vit.
H (Wesselton) Vit.
I (Top Crystal) Mycket lätt tonad vit.
J (Crystal) Lätt tonad vit.
K-L (Top Cape) Tonad vit.
M-N (Cape) Lätt gulaktig.

Clarity/Renhet är hur ren diamanten är, hur mycket orenheter (inneslutningar) det finns i diamanten. Bedöms från IF till P3. (Var observant på att det är möjligt att på konstgjord väg med olika metoder behandla och förbättra diamantens klarhet.)

Internally flawless, (IF) 10 ggr förstoring visar inga inre inneslutningar

Very very small inclusions, (VVS) Fåtaliga mycket, mycket små inneslutningar som är svåra att urskilja vid 10 ggr förstoring för en van betraktare.

Very small inclusions, (VS) Några mycket små inneslutningar synliga vid 10 ggr förstoring för en van betraktare.

Small inclusions, (SI) Åtskilliga små inneslutningar lätta att urskilja vid 10 ggr förstoring.

1 Piqué, (P1 eller I1) Inneslutningar som vid 10 ggr föstoring genast kan urskiljas men som inte påverkar ljusåtergivningen.

2 Piqué, (P2 eller I2) Större och/eller talrika inneslutningar som endast svagt minskar ljusåtergivningen. Synliga för blotta ögat.

3 Piqué, (P3 eller I3) Stora och/eller talrika inneslutningar, som betydligt minskar ljusåtergivningen.

Obs!
Diamanter med en vikt över 0.50 ct har undergraderingarna: VVS1, VVS2 samt VS1, VS2 samt SI1 och SI2.

Cut/Slipning är hur diamanten är slipad och det ända som påverkats av människan då övriga parametrar skapats av naturen. Slipning är faktorn som påverkar utseendet på diamanter mest. Det finns många olika slipningsformer. De vanligaste är briljant- och princesslipning. Dessa slipningar är de som refekterar ljuset bäst.

Inga kommentarer: