tisdag 24 januari 2017

Sigurd Persson


Sigurd Fritiof Persson, föddes i Helsingborg 1914. Han gick som lärling hos sin far silversmed Frithiof Persson som hade guldsmedja i staden.  Efter andra världskriget blev formspråket mer förenklat och Sigurd blev känd för sina enkla men kraftfulla och raffinerade formar.  Sigurd Persson samarbetade med Silver och Stål i 40 år och formgav under denna tid många olika konsumentprodukter.  Han blev känd som en förnyare av kyrkosilver. Han hade fler utställningar och fick sitt nationella genombrott på NK i Stockholm med utställningen 77 ringar som blev både en konstnärlig och kommersiell framgång.  Han har bl.a. formgivit vår 5-krona, bestickserien Servus och kaffekitteln Mamsell. Han har formgivit allt från diskborstar till möbler.  Men jag väljer att framhålla hans smycken.  Det intresserade honom mycket. Det var hanterbart och det krävdes inte så mycket material. (Inte oviktigt under krigsåren på 40-talet).

Sökandet efter den "geometriskt" förenklade formen, å ena sidan, och utforskandet av den naturligt vuxna formens spänning och karaktär, å den andra, är de två trådar Sigurd under hela sitt livsverk tvinnar samman till en hållbar ariadnetråd” från Sigurd Persson.se

Sigurd Persson räknas som en av 1900-talets största svenska formgivare.

Inga kommentarer: