fredag 6 mars 2009

Lite om Sigurd Persson

Sigurd Persson var en man med många strängar på sin lyra. Han föddes i Helsingborg 1914. Från 1937-1942 studerade han både i München och Stockholm. Han var silversmed, designer och konstnär med verkstad och ritkontor i Stockholm. I Helsingborg var han delaktig i tillverkningen i familjens egen verkstad som drevs av hans far och systrar. Sigurd Persson provade under sin karriär ständigt nya genrer och har bl.a framgångsrikt verkat som glaskonstnär, designer och skulptör. Han hade återkommande utställningar med exklusiva smycken i silver, guld och ädla stenar, liksom skrin, kannor och dosor. Under 1960 talet hade han flera utställningar på NK i Stockholm, som han hade ett nära samarbete med, vilket hade betydelse för hans internationella karriär. Sigurd Perssons arbeten präglas av stark formkänsla och vital förnyelse. Blommans och växtens, den organiskt vuxna kroppens form och funktion hade ständigt en viktig roll i Sigurd Perssons arbete. Han hade också en speciell passion för ringar. De användes av alla samhällsklasser, av män och kvinnor, till vardag och fest. De är små skulpturala miniatyrer. Oavsett ekonomiska förutsättningar så tummades det aldrig på design, form och funktion. Sigurd Persson är även formgivaren bakom vår femkrona. Sigurd Persson avled 2003.

Inga kommentarer: